นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมรับเสด็จฯ และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายของมูลนิธิฯ ในการนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมรับเสด็จฯ และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ณ ห้องรับรองประชุม อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Skip to content