พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ณ ห้องประชุม อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โดยมีท่านองคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน และนายจรัญธาดา กรรณสูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ศอญ. และเอกชน เข้าร่วมประชุม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. และนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อทน. เข้าร่วมประชุม

โดยในการประชุม สสนช.ได้นำเสนอ วีดีทัศน์การแก้ไขน้ำทั้งระบบ ผู้แทน สสนก.และ SCG รายงานแนวทาง ประสบการณ์และผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอธิบดีกรมป่าไม้รายงานแนวทางแก้ไขการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำ และการแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่ป่าไม้ ภายใต้แนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ของรัฐบาล และท่านพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ 904  รายงานสถานการณ์ PM 2.5 และได้นำเสนอวีดีทัศน์ผลการดำเนินงาน ของอาสาสมัครจิตอาสา 904

ในการนี้พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรุปผลการประชุมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทรงอนุญาตให้นำที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในพื้นที่ที่เหมาะสม มาดำเนินการขุดบ่อน้ำ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อช่วยเหลือประชาชน และให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหาไปในทางเดียวกันให้ตรงเป้าหมาย ทั้งนี้จะได้หารือแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อกราบบังคมทูลทราบและทรงวินิจฉัยพระราชทานแนวทาง ต่อไป

ทั้งนี้จะได้คัดเลือกพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง และ ภาคเหนือ 1 แห่ง เพื่อกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกร ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content