นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 57 ราย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 57 ราย พร้อมนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการใหม่ที่จะเริ่มต้นปฏิบัติงานดูแลทรัพยากรป่าไม้ต่อไป

ในการนี้ ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับข้าราชการใหม่ทุกคน และขอให้ทุกคนรักในหน้าที่ รักเกียรติ ศักดิ์ศรีในการเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ สามารถปฏิบัติงานให้ได้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และมีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน โดยจะต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชน แก้ไขปัญหาให้ประชาชน ทั้งนี้ กรมป่าไม้ จะมอบหมายให้ข้าราชการทุกคนไปเข้ารับการฝึกอบรม และปฏิบัติงานในหน่วยป้องกันและพัฒนา เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจะมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานที่พิจารณาว่าเหมาะสม เพื่อให้ข้าราชการใหม่ทุกคน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้คำขวัญ “กรมป่าไม้ รักป่า รักประชาชน ”

Leave a Comment

Skip to content