นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา โดยมี พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ข้อมูลกรณีคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าของชาวไทยภูเขาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย

รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้แถลงผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้ คทช. ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้คณะอนุกรรมาธิการฯ ทราบว่า ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนไปแล้ว 31,667 ไร่ จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมอีก 22,001 ไร่ สำหรับพื้นที่ที่เหลืออีก 83,253 ไร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะสนับสนุนงบประมาณให้สำรวจรังวัดในปี 2563 และจะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนให้เสร็จสิ้นภายในปี 2564

Leave a Comment

Skip to content