พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ 2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ 2563 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะกรรมการฯ ผอ.สจป.9 ชลบุรี ผอ.สจป.9 สาขาปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ เข้าร่วม

ในการนี้อธิบดีกรมป่าไม้ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณ 2562  ในพื้นที่บริเวณโดยรอบป่ารอยต่อ 5 จังหวัดและกิจกรรมที่กรมป่าไม้ดำเนินการสนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในการแก้ปัญหาช้างป่า ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ โดยมีเป้าหมายอนุรักษ์พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดคงไว้ให้อุดมสมบูรณ์และพัฒนาชุมชนโดยรอบ โดยภารกิจกรมป่าไม้ ได้สนับสนุนตามแนวทาง ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า และบูรณาการกับกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารช้างป่า โดยให้เป็นพื้นที่ที่ดึงช้างกลับเข้าสู่ป่าธรรมชาติ

ในส่วนการสนับสนุนไม้มีค่าเพื่อให้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ช้างป่าออกมาหากินนอกเขตป่าธรรมชาติ  กรมป่าไม้ได้สนับสนุนให้ประชาชนสร้างเศรษฐกิจจากไม้มีค่า อีกทั้งเร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน (คทช.) ในพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้รัฐฯ สามารถเข้ามาสนับสนุนและพัฒนาอาชีพกับประชาชน ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content