นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกในพิธีเปิดการแข่งขัน ” BBG PRINCESS CUP 2020″

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  ณ สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ      สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ เปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG PRINCESS CUP 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสสร้างคนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เคยผ่านการกระทำผิดและเสี่ยงต่อการกระทำผิด และเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคม จนสามารถยืนหยัดเป็นนักกีฬาระดับประเทศได้ ในการนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกในพิธีเปิดการแข่งขัน ” BBG PRINCESS CUP 2020″ โดยกรมป่าไม้ได้สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และนันทนาการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

Skip to content