นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผอ.สจป.9 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จฯ

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผอ.สจป.9 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการนี้ทรงเสด็จติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาช้างป่าในจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งได้มีแผนการฟื้นฟูแหล่งน้ำ และแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าและได้ทอดพระเนตรโป่งธรรมชาติ โดยในส่วนของกรมป่าไม้ เสด็จทอดพระเนตรและทรงรับฟังสรุปรายงานภาพรวมของการปลูกฟื้นฟูป่าพื้นที่ 241 ไร่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินของช้างป่าที่เคลื่อนตัวออกมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าไม้ มาตั้งแต่ปี 2548 จนปัจจุบันป่าไม้เริ่มฟื้นตัวและมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและในอนาคตจะจัดตั้งเป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าได้ พร้อมทั้งจะปลูกพืชเสริมป่าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เพื่อตรึงไม่ให้ช้างออกไปทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content