นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภูมิภาค แนวทางการงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดและร้านขายของชำและแนวทางการจัดทำกฎหมายจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 1 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วม

ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

ภายในงาน รมว.ทส. กล่าวถึงการจัดทำ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่ 1 คือ การลด และเลิกใช้พลาสติก และเป้าหมายที่ 2 มีการนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570

Leave a Comment

Skip to content