นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
โอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและขอให้ภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ โดยการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก จากนั้นได้ให้พรแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว
มีความสุขสมหวังดังใจปรารถนา คิดทำสิ่งใดที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content