นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ร่วมพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดพิธีทำบุญตอนรับปีใหม่ พุทธศักราช2563  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ร่วมพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 39 รูป

Leave a Comment

Skip to content