นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกในพิธีเปิดการแข่งขัน ” BBG PRINCESS CUP 2020″

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  ณ … Read more

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิ … Read more

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก โปฎก บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ กรรมาธิการ พลอากาศเอก อธิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สว. และคณะ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการฝึกอบรม หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม … Read more

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการต้นไม้ในเมือง

วันนี้ 28 มกราคม 2563 นายอรรถพ … Read more