สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ถวายรายงาน ในการนี้ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ ปลัด ทส. ในการดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้  ทั้งนี้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหาร สังกัด ทส. ร่วมรับเสด็จ ฯ เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

จากนั้น ปลัด ทส. พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Leave a Comment

Skip to content