สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟังการบรรยายความก้าวหน้าการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ ฯ ในการนี้ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. และนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ร่วมถวายรายงานเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่น ไม้หายาก และกล้วยไม้ป่า

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงปลูกต้นไม้วงศ์ยาง จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง ตะเคียนชันตาแมว เคี่ยม สะเดาปัก พะยอม ช้าม่วง ไข่เขียว และยางปาย พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่จังหวัดตาก ตลอดจนการขึ้นทะเบียนปลูกบุกด้วย

Leave a Comment

Skip to content