นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานแถลงข่าวมอบของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชน

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานแถลงข่าวมอบของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ภายในงาน รมว.ทส. ได้กล่าวถึงกิจกรรม 7 วันสร้างความสุข เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย อาทิเช่น จุดบริการที่พักระหว่างการเดินทาง กิจกรรมป่าในเมือง การแจกฟรีเมล็ดพันธุ์ไม้มีค่า กล้าไม้ และพันธุ์กล้วยไม้ บริการตรวจสอบอัญมณีและแร่ และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากนั้น รมว.ทส. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมของขวัญวันปีใหม่ของหน่วยงานใน ทส. โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมแจกเมล็ดไม้มีค่าจำนวน 1 ล้านซอง 10 ล้านเมล็ด ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชน

ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์  และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content