นายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. เป็นประธานการเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

นายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. เป็นประธานการเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก โดยมีนายอรรพพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ช่วยปลัด ทส. ผชช.ทช. ผอ.สปล.ทช ร่วมงาน ในส่วนของกรมป่าไม้ นางนันทนา บุญยานันต์ ผอ.สจช นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผอ.สคร  และผู้แทน สสป ร่วมงานด้วย

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานสแควร์บี ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ และป่า รวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยการรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ที่ทรงพระราชทานไว้ในวาระต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงสิริราชสมบัติ และในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านอำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรี ในรัชการที่ 9 ในการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เรื่องเล่าความประทับใจ ในงานด้านสิ่งแวดล้อม ของในหลวงรัชกาลที่ 9” พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการ”ดิน น้ำ ป่า จากพสุธาสู่นภาลัย” การตกแต่งพื้นที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจทางด้านป่าไม้ ให้ความรู้ประชาชน การกิจกรรมเสวนา การแจกกล้ำไม้ แจกภาพโปสการ์ดพระบรมสาทิศลักษณ์ การเวิร์คช็อป DIY กระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้รีไซเคิล และจุดให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวไร้ขยะและคัดแยกหรือทิ้งขยะให้ถูกต้องอีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content