กรมป่าไม้ จัดพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563

กรมป่าไม้ จัดพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมี นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สักการะพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ บูชาท้าวมหาพรหมกรมป่าไม้ และถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว จากนั้นเวลา 07.00 น. ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในโอกาสนี้ อดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้บริหาร และข้าราชการกรมป่าไม้ที่มาร่วมงาน

Leave a Comment

Skip to content