อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุม Nansandbox

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน (Nansandbox) ณ ห้องประชุม Nan warroom ศูนย์ป่าไม้น่าน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. โดยมีนายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผอ.ศจป.ที่ 3 สาขาแพร่ ผอ.ศูนย์ป่าไม้น่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงาน Nansandbox ที่ผ่านมาสำหรับนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

Leave a Comment

Skip to content