รมว.ทส. นำทัพ ชวนผู้เที่ยวงานกาชาด พกถุงผ้าให้เคยชิน รับดีเดย์ 1 ม.ค. 63

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารของกระทรวงฯ นำทีมเดินรณรงค์  “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก…Everyday Say No to Plastic Bags” เชิญชวนผู้เที่ยวงานกาชาดพกถุงผ้าให้เป็นนิสัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ในการออกร้านกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2562 ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเดินรณรงค์ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การเดินรณรงค์ดังกล่าว เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนในการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยมีเป้าหมายให้ถุงพลาสติกหูหิ้วหมดจากท้องตลาด ในวันที่ 1 มกราคม 2564 พร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ล่าสุด จากการรณรงค์ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ 21 ก.ค. 2561 –  31 ต.ค. 2562 สามารถลดถุงพลาสติกหูหิ้วจากท้องตลาดได้ 2,797 ล้านใบ นับเป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง

Leave a Comment

Skip to content