นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังเยาวชนแม่ทา ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ปลัด ทส. และผู้บริหารกรมป่าไม้ มอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมถุงย่ามจากผ้าทอมือ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยทราย ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านแม่ทา อำเถอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนในการเลิกใช้ถุงพลาสติก มาใช้ถุงผ้าแทน ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติ

Leave a Comment

Skip to content