ทส. มอบหนังสืออนุญาตตามโครงการ คทช. และหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้ชาวจังหวัดราชบุรี

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา พร้อมด้วย รมว.มท. รมว.ทส. รมช.กษ. เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดราชบุรีและพบปะพี่น้องประชาชน ณ ยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายจัดที่ทำกินให้กับชุมชน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับผู้แทนป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านพุเกต บ้านลานคา บ้านหนองวัวดำ บ้านเหล่ามะละกอและบ้านเขาดิน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยาน ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

Leave a Comment

Skip to content