นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันอาหารโลก ครั้งที่ 39 (39th World Food Day)

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันอาหารโลก ครั้งที่ 39 (39th  World Food Day) โดยมี Mr.Kundhavi Kadiresan ผู้ช่วยผู้อำนวยการและตัวแทนภูมิภาค องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นประธานกล่าวคำต้อนรับและเปิดงาน โดยภายในงานดังกล่าว มีการมอบรางวัล FAO Awards ให้แก่เกษตรกรต้นแบบในภุมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย ภูฏาน เกาหลีใต้ หมู่เกาโซโลมอน ติมอร์เลสเต และประเทศไทย การบรรยายโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง และการบรรยายพิเศษโดย Hon. Losaline Ma’asi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอาหารและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรตองกา ในหัวข้อ Our Actions are our Future. Healthy Diets for a #ZEROHUNGER World (การกระทำของเราคืออนาคตของเรา อาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อโลกที่ปราศจากความหิวโหย” สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content