นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมตรวจติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมตรวจติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) นางสาวชญานุตม์ คงสมทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ในช่วงบ่ายได้เข้ากราบนมัสการ พระครูสุทธิกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เพื่อหารือแนวทางและลำดับพิธีการในการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมกันนี้ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักพุทธ และผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมหารือ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content