กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัตน์ เลขานุการฯ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล นายพงศ์บุณย์ ปองทอง นายอดิศร นุชดำรง นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีสงฆ์ ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีฯ

Leave a Comment

Skip to content