พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจราชการ และมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุกทกภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจราชการ และมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุกทกภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งเดินทางมาตรวจติดตามโครงการสวนป่าประชารัฐและมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกระทรวง ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของของ ทส. ที่มีศักยภาพและอยู่ใกล้ชุมชน เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมามีการเปิดสวนป่าประชารัฐแล้วทั้งสิ้น 97 แห่ง จากเป้าหมายรวม 115 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดำเนินการตามโครงการป่าชุมชน ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้ดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนทั้งสิ้น 13,707 ป่าชุมชน เนื้อที่รวม 7.3 ล้านไร่ โดยจังหวัดขอนแก่นมีป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งแล้วทั้งสิ้น 333 ป่าชุมชน จากเป้าหมาย 378 ป่าชุมชน และในวันนี้มีการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับผู้แทนป่าชุมชนในเขตอำเภอเมืองจำนวน 5 หมู่บ้าน เนื้อที่รวม 935 ไร่ ในการนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมคลีนิคป่าไม้ ตลาดประชารัฐ จุดแจกกล้าไม้ และรับชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมงานด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

Leave a Comment

Skip to content