ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน ๒ เครื่อง (ปม.๕๕-๐๑๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๓๕ และ ปม.๕๕-๐๑๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๓๔) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content