ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) (ปม.๕๖-๗๑๒-๐๖-๐๖๐๑-๐๐๑) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content