ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าสื่อสัญญาณเครือข่ายกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content