นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“กรมป่าไม้ จับมือบางจาก นำแก้วอินทนิลทุกแก้วมีมูลค่า แลกเป็นแก้วเพาะชำกล้าไม้ แทนการใช้ถุงพลาสติก” นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับความร่วมมือลดพลาสติกในการเพาะชำกล้าไม้ ภายใต้แนวคิด “แก้วเพาะกล้า” ซึ่งบางจาก ได้มีการจัดกิจกรรมนำแก้วกาแฟ ภายใต้ร้านอินทนิล จัดกิจกรรมนำแก้วใช้แล้ว กลับมาคืนร้านอินทนิล ซึ่งแก้วดังกล่าวเป็นแก้วไบโอพลาสติก” สามารถย่อยสลายภายใน 180 วัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำมาให้ศูนย์ / สถานีเพาะชำกล้าไม้ ของกรมป่าไม้ มาใช้ในการเพาะกล้าไม้แทนถุงดำเพาะชำ ซึ่งจะช่วยในการลดการใช้พลาสติก โดยในเบื้องต้นจะสามารถจัดส่งให้กรมป่าไม้ได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ใบ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้แนะนำให้บางจากแสกนบาร์โค้ดเกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นไม้ และการลงทะเบียนภายใต้โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ลงในแก้วดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้องและเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนร่วมปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือในครัั้งนี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content