นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562โดยมีนายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักฯ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ให้การต้อนรับ รายงานสรุปถึงภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักฯ พร้อมกันนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. ได้มอบโล่แก่นายวัน แก้วสุกใส เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า จากนั้น ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน ได้ฝากข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงาน ทส. ที่ปฏิบัติงานที่นราธิวาส ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน และในโอกาสดังกล่าว นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว เพื่อเป็นที่ระลึก ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาสด้วย

Leave a Comment

Skip to content