นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับสิทธิตามโครงการ คทช.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับสิทธิตามโครงการ คทช. พร้อมทั้ง รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ คทช.1 ณ ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ คทช.1 อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นที่ระลึกในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

Leave a Comment

Skip to content