นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีขอบคุณและมอบประกาศเกียรติคุณ

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีขอบคุณและมอบประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 โดยมีนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

โดยในงานดังกล่าว กรมป่าไม้ได้รับประกาศเกรียติคุณ จากโครงการ “สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” Low Emission Support Scheme ; LESS โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ขึ้นรับมอบประกาศเกรียติคุณดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content