นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ กรมการศาสนา อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยนางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับกฐินพระราชทาน ประจำพุทธศักราช 2562 นี้ กรมป่าไม้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

Leave a Comment

Skip to content