นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ครบรอบ 41

นางอำนวยพร  ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางยุวดี ดีงามเลิศ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ครบรอบ 41 ปี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด วันที่ 28 กันยายน 2562

Leave a Comment

Skip to content