ชาวบ้านอำเภอปง จับมือ ภาครัฐและเอกชน เร่งพัฒนาและฟื้นฟูต้นน้ำยม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวง เป็นปีที่ 4

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูต้นน้ำยม เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 4 ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม บริเวณห้วยดงดำ ท้องที่บ้านห้วยคอกหมู หมู่ที่ 8 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ และนายอรรถพลเจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน ประกอบด้วย นายวิณโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาฯ ส.ป.ก. นายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ฯ นายสิทธ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงศ์ ผอ.สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูต้นน้ำยมเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยชมรมคอลัมภ์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา พ.ศ. 2562 และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงเปิดโอกาสให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำยมที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน บริษัทห้างร้าน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ อาทิ ธกส. ปตท. กฟภ. กฟผ. วิริยะประกันภัย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอพีเอ็ม และหน่วยงานอื่นๆ ประมาณ 1,000 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม บริเวณห้วยดงดำ ท้องที่บ้านห้วยคอกหมู หมู่ที่ 8 ตำบลนาปรัง อำเภอปง  จังหวัดพะเยา 300 ไร่ ซึ่งมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม

Leave a Comment

Skip to content