กรมป่าไม้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับยอดเยี่ยม

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ทวินันท์ หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร นายฉลอง ทานะพรม และนายสุวรรณ์ ชนะพันธ์ เครือข่ายภาคประชาชน เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลเลิศรัฐ best of the best สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับยอดเยี่ยมจาก “โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร” จาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยมี นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายปราโมท ห่านวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้กรมป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (15 หมู่บ้าน) ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้เข้าร่วมมอบรางวัลเลิศรัฐและร่วมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” สำหรับรางวัลที่ได้รับมี 2 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับยอดเยี่ยม ชื่อผลงาน “โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร” จากสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ชื่อผลงาน “โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร” จากเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริฯ

Leave a Comment

Skip to content