กรมป่าไม้จัดแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ครบ 10 ล้านต้น

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 กรมป่าไม้จัดแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ครบ 10 ล้านต้น ทส. เดินหน้าฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อรวมใจเป็นหนึ่งแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยมีนางอำนวยพร  ชลดำรงค์กุล  รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองโฆษกกระทรวง ทส. เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รวมถึงดารานักแสดง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

โดยการแถลงข่าวดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทราบถึงผลการดำเนินโครงการฯ ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน นับจากเริ่มเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ให้ได้ 10 ล้านต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 พบว่ามีการปลูกต้นไม้แล้ว จำนวน 10,504,777 ต้น มีประชาชนร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการฯ จำนวน 130,110 ราย ซึ่งจากการลงทะเบียนพบว่า ต้นไม้ที่ประชาชนให้ความนิยมในการปลูกมากที่สุดคือ ต้นพะยูง มีการปลูกมากถึง 1,877,902 ต้น และจังหวัดที่มีการปลูกต้นไม้มากที่สุดคือ จังหวัดลำปาง จำนวน 573,109 ต้น นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องให้ได้เป้าหมายใหม่ 15 ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไห้ได้มากที่สุด

Leave a Comment

Skip to content