นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2 … Read more

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การแบ่งส่วนภายในหน่วยงาน (ส่วนกลาง)

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน ๒ เครื่อง (ปม.๕๕-๐๑๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๓๕ และ ปม.๕๕-๐๑๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๓๔) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสัญญาณเครือข่ายของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) (ปม.๕๖-๗๑๒-๐๖-๐๖๐๑-๐๐๑) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)