พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมรองอธิบดีกรมป่าไม้ ทั้ง 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

โดยในการมอบนโยบายดังกล่าว พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้แนวทางการดำเนินงานด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ข้อ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างมาก และได้เน้นย้ำถึงนโยบายและเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญและดำเนินการโดยเคร่งครัด ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้มอบของที่ระลึกให้แก่พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมกันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่งรักษ์ทะเลยิ่งชีพ แก่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้บริหารส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ จากนั้นได้ปลูกต้นรวงผึ้ง และถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

Leave a Comment

Skip to content