นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ และข้าราชการกรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่11สิงหาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และข้าราชการกรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่  11 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยในงานดังกล่าวกรมป่าไม้เป็นหนึ่งหน่วยงาน เข้าร่วมจัดเนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”  นำเสนอแนวคิดบรรยากาศวัฒนธรรมอีสานตอนเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 3 โซนได้แก่ โซนที่ 1 จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โซนที่ 2 จัดแสดงผลงานบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการ คทช. อำภอนาแห้ว  จังหวัดเลย และโซนที่ 3 เปิดคลินิกป่าไม้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ  และนอกจากนี้ กรมป่าไม้ ได้นำกล้าไม้มีค่ามาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเข้าชมนิทรรศการ และที่มาร่วมงานเพื่อนำกลับไปปลูกในพื้นที่ของตนเองด้วย

Leave a Comment

Skip to content