นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับเรื่องราวร้องทุกข์จากชาวบ้านกลุ่มราษฎรสภาองค์กรชุมชน ตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับเรื่องราวร้องทุกข์จากชาวบ้านกลุ่มราษฎรสภาองค์กรชุมชน ตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล และนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้นำ กรณีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี กับเขตนิคมสร้างตนเองอ่าวน้อยประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจะเร่งรัดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หากพบว่า มีการประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทับที่ดินทำกินของประชาชน จะดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content