นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2562

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ โดยมีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ได้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2562 ร่วมกับคณะกรรมการฯ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งจากการประชุมพิจารณา ปรากฎว่า ในปี 2562 มีการเสนอรายชื่อผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2562 ทั้งสิ้น จำนวน 15 ราย มี่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รบรางวัลโล่ จำนวน 5 ราย และ ได้รับรางวัลเป็นหนังสือชมเชย จำนวน 10 ราย ทั้งนี้ กรมป่าไม้ จะมอบรางวัลให้กับผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ที่ได้รับคัดเลือก ในวีนที่ 18 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

Leave a Comment

Skip to content