การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงฯ ฝ่ายเลขานุการ เลขาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งพิจารณาเห็นชอบเรื่องที่ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอ จำนวน 16 เรื่อง ในการนี้ กรมป่าไม้ มีนายอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content