กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานย่านพหล 21 หน่วยงาน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานย่านพหล 21 หน่วยงาน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สนองพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาตาม “โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ” ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริเวณสองข้างทางถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนถึงบริเวณคลองบางบัว ทั้งทำความสะอาดทางเท้า ปรับภูมิทัศน์ ทาสีฟุตบาท ฯลฯ ในส่วนของกิจกรรมภายในกรมป่าไม้มีการบำรุงรักษา “ต้นพระยาสัตตบรรณ” ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และไม้ทรงปลูกของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกต้นภายในกรมป่าไม้ พร้อมทำความสะอาดภายในบริเวณกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content