กรมป่าไม้ให้การต้อนรับ Mr. Chencho Norbu (เซนซู โนรบู) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ AFOCO ผู้แทนองค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย (AFOCO)

วันพฤหัสดีที่ 1 สิงหาคม 2562 กรมป่าไม้ให้การต้อนรับ Mr. Chencho Norbu (เซนซู โนรบู) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ AFOCO ผู้แทนองค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย (AFOCO) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมร่วมหารือถึงความร่วมมือในอนาคตภายใต้องค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content