กรมป่าไม้ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณวัดและโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 กรมป่าไม้ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณวัดและโรงเรียน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สืบทอดพระราชปณิธานในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด และสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ และเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประธานได้นำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นได้ร่วมกันกำจัดวัชพืช บริเวณคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดที่สาธารณะประโยชน์ ในบริเวณวัดช่องลม และทาสีอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) โรงเรียนวัดช่องลม ในโอกาสนี้ได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนที่มีที่พักอาศัยอยู่ไกลจากสถานศึกษาเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาเรียน จำนวน 22 คัน ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วม ณ วัดช่องลม ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

Leave a Comment

Skip to content