นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์  นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้  นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 (NBT) กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content