นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานยกระดับกำลัง 3 “ความร่วมมือองค์กรขุมชนและภาคีฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานยกระดับกำลัง 3  “ความร่วมมือองค์กรขุมชนและภาคีความร่วมมือ ร่วมจัดการไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ”โดยเป็นการทบทวนประสบการณ์ ความรู้ชุมชนในการจัดการไฟป่า หมอกควัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายป่าไม้พลเมืองภาคเหนือ ณ พื้นที่ป่าชุมชนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางนันทนา บุญยาอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และนายภูมินพศ์ บุญบันดาล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content