นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีส่งมอบ – รับมอบพื้นที่จากกองทัพภาคที่ 3

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีส่งมอบ – รับมอบพื้นที่จากกองทัพภาคที่ 3 โดยมีพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ส่งมอบ สืบเนื่องจากคณะทำงานแก้ไขปัญหาการรับมอบพื้นที่ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ภายหลังการรับมอบพื้นที่แล้ว ทางกรมป่าไม้ จะนำพื้นที่ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ครอบครองและระยะเวลาที่ครอบครอง โดยยึดเอาแผนที่ภาพถ่ายปี 2545 และ ปี 2557 เป็นหลัก สำหรับสมาชิกของ รอส. ที่ปฎิบัติตามเงื่่อนไข จะได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มแรก ที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกิน(คทช.) ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อนำเรียน นายกรัฐมนตรี ทราบต่อไป

Leave a Comment

Skip to content