นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ฝ่ายพิธีการ เดินไปติดต่อประสานงานเตรียมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อ่างทอง และคณะทำงานฯ เดินไปติดต่อประสานงานเตรียมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ของกรมป่าไม้ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ในช่วงบ่าย รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ ได้ประชุมเตรียมการจัดงานฯ ณ ศูนย์ป่าไม้อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง หลังจากนั้น ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content