นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมป่าไม้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนบ้านเป้า จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ในโอกาสนี้ พันจ่าอากาศเอก กิตติพงศ์ ยอดไชยเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง กล่าวต้อบรับคณะผู้บริหารและชาวชุมชนที่เข้าร่วมงาน นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ  โดยมีการแสดงหมอลำกล่อนจากชุมชนชาวบ้านโนนชาดเป็นการต้อนรับ  ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นโพธิ์ที่ได้จากประเทศอินเดีย โดยวิธีการเพาะเมล็ด ร่วมกับ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  นักเรียนผู้สูงอายุ  นักเรียน และชุมชนบ้านโนนชาดที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากว่า 500 คน  ณ  วัดถ้ำเสือภูขี้ห่าน) บ้านโนนชาด อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

จากนั้น รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับคณะอาจารย์ นักเรียน ที่ร่วมปลูกต้นไม้และลงทะเบียนในโครงการรวมใจไทยปลูกกต้นไม้เพื่อดิน 10 ล้านต้น พร้อมกล่าวเชิญชวนให้นักเรียนและคณะอาจารย์ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้  และกล่าวขอบคุณที่ได้ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ  ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ไว้ในบริเวณโรงเรียนเป็นที่ระลึก

Leave a Comment

Skip to content